Team Coaching

Team Coaching to innowacyjna metodologia szkoleniowa zorientowana na pracę grupową. Uczestnicy szkolenia wcielają się w różne role i wykonują zróżnicowane zadania w interaktywnych grupach. Środowisko szkolenia przyjmuje formę symulacji organizacji lub przedsiębiorstwa.

Celem szkolenia jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz promocja samorozwoju i samowiedzy a także rozwój kluczowych umiejętności takich jak:  współpraca, odpowiedzialność kierownicza, rozwiązywanie problemów, przedsiębiorczość itp.

Partnerzy:
• Vhs Freyung-Grafenau (koordynator)
• Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, Kielce, Polska
• Centrum Kompetencyjne Tietgen, Odense, Dania
• Centrum Edukacji Florida, Walencja, Hiszpania
• IFOA – Istituto Formazione Operatori Aziendali, Reggio Emilia, Włochy
• Berufsförderungsinstitut Oberösterreich, Linz, Austria
• Institute of Technology, Tralee, Irlandia

Publikacja: