SAFEMEDIC – Bezpieczeństwo personelu medycznego w trudnych sytuacjach zawodowych

 Projekt programu „Międzynarodowe programy strategiczne”

PartnerzyWyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach – lider projektu, International Network for Health Workforce Education, HiszpaniaInstitute of Technology Tralee, Irlandia, Vysoka Skola Zdravotnicka, Czechy, Alma Mater Europaea-Evropski Center, Słowenia, Kauno Kolegija/ University of Applied Sciences, Litwa

Autor i koordynator: mgr Przemysław Szczepańczyk

Film przygotowany przez Ratowników Medycznych na spotkanie projektu „Safemedic” w Mariborze (Słowenia)

Międzynarodowa Organizacja Pracy sklasyfikowała zawody medyczne jako drugie najbardziej narażone na przemoc w miejscu pracy. Pogląd ten jest poparty badaniami przedprojektowymi konsorcjum, w ramach których ankieta została rozpowszechniona wśród kluczowych interesariuszy i otrzymała ponad 1000 odpowiedzi. Wyniki pokazały, że tylko 5,9% respondentów, którzy wcześniej kontaktowali się z pacjentami, stwierdziło, że nigdy nie byli atakowani słownie przez pacjentów, a 62,5% było ofiarami napaści fizycznej przez pacjentów przynajmniej raz.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w miejscu pracy pracowników służby zdrowia poprzez zwiększenie ich umiejętności i kompetencji w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. Aby to osiągnąć, konsorcjum projektu opracuje kompleksowy, interdyscyplinarny kurs dla wielu zainteresowanych studentów z sektora opieki zdrowotnej, skierowany głównie do ratowników medycznych i pielęgniarek. Materiały dydaktyczne i osiągnięcia intelektualne projektu będą również dostępne dla reszty pracowników służby zdrowia, takich jak lekarze i fizjoterapeuci.

Jeden z filmów, który zostanie wykorzystany w projekcie:

 

 

 

Kliknij, aby zobaczyć strony www projektu:

Safemedic

 

Powrót na stronę główną