Kronika

Rok 2020

Maj

Pandemia uniemożliwiła przeprowadzenie planowanych na ten miesiąc próbnych zajęć projektu „Safemedic” w Pradze (miała w nich uczestniczyć także grupa studentów naszej uczelni. Obecnie zaplanowane są na maj 2021 roku. Za to szybko postępują prace nad materiałami audiowizualnymi: liczba zmontowanych i opracowanych plików wideo (w różnych językach) przekroczyła sto.

Rok 2019

Grudzień

Konferencja naukowa w Bratysławie

Listopad

Spotkanie zespołu „Safemedic” w Mariborze (Słowenia)

Wspólna konferencja WSEPiNM i Winnickiego Instytutu Spółdzielczego w Winnicy (Ukraina)

Październik

Prof. Silva z Politechniki w Beja (Portugalia), jeden z najwybitniejszych europejskich specjalistów w dziedzinie cyberprzestępczości z wykładami w WSEPiNM

Międzynarodowa konferencja na temat bezpieczeństwa Seniorów

Międzynarodowa konferencja prawników we Lwowie

Wrzesień

Kosmetologia w Kownie (Litwa)

Spotkanie projektu „Cybersecurity fundamentals” w Kielcach

 

Powrót na stronę główną