Kronika

Rok 2020

Lipiec

Gotowy jest już scenariusz i teksty, które staną się podstawą kursu „Angielski pierwszego kontaktu dla pracowników służby zdrowia” (230 stron!). Teraz materiały te zostaną przeniesione w postaci filmów, plików audio, tekstów pisanych i ćwiczeń na platformę „Navoica” – otwartą platformę edukacyjną polskiego szkolnictwa wyższego, uruchomioną w ubiegłym roku decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które również finansuje przygotowanie kursów dla tej platformy.

W przyszłym semestrze nasi studenci ratownictwa i pielęgniarstwa, jako pierwsi w Polsce, będą mogli uzupełnić naukę angielskiego o unikatowy kurs praktycznego języka koniecznego w pierwszym kontakcie z  pacjentami angielskojęzycznymi.

Posłuchajcie rozmowy z jednym z naszych aktorów – Leo, pięcioletnim londyńczykiem, występującym w roli pacjenta pogotowia ratunkowego.

Maj

Pandemia uniemożliwiła przeprowadzenie planowanych na ten miesiąc próbnych zajęć projektu „Safemedic” w Pradze (miała w nich uczestniczyć także grupa studentów naszej uczelni. Obecnie zaplanowane są na maj 2021 roku. Za to szybko postępują prace nad materiałami audiowizualnymi: liczba zmontowanych i opracowanych plików wideo (w różnych językach) przekroczyła sto.

Rok 2019

Grudzień

Konferencja naukowa w Bratysławie

Listopad

Spotkanie zespołu „Safemedic” w Mariborze (Słowenia)

Wspólna konferencja WSEPiNM i Winnickiego Instytutu Spółdzielczego w Winnicy (Ukraina)

Październik

Prof. Silva z Politechniki w Beja (Portugalia), jeden z najwybitniejszych europejskich specjalistów w dziedzinie cyberprzestępczości z wykładami w WSEPiNM

Międzynarodowa konferencja na temat bezpieczeństwa Seniorów

Międzynarodowa konferencja prawników we Lwowie

Wrzesień

Kosmetologia w Kownie (Litwa)

Spotkanie projektu „Cybersecurity fundamentals” w Kielcach

 

Powrót na stronę główną