Kliniki Beelitz

Struktura

Neurologia – Specjalistyczny Szpital Kliniczny dla chorych z zaburzeniami aparatu ruchu/Parkinson w Beelitz-Heilstätten Straße nach Fichtenwalde 16, 14547 Beelitz- Heilstätten

Neurologia – Klinika Rehabilitacji w Beelitz-Heilstätten Paracelsiusring 6a 14547 Beelitz- Heilstätten

Neurologia – Specjalistyczny Szpital Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej w Beelitz-Heilstätten Paracelsiusring 6a 14547 Beelitz- Heilstätten

Dane dotyczące kliniki

Ponad 3.600 pacjentów stacjonarnych w roku

Ponad 670 pracowników

320 łóżek

2 budynki szpitalne, 1 centrum rehabilitacji, 5 punktów ambulatoryjnych 

W dwu lokalizacjach

133 miejsc leczenia w fazie B w 8 oddziałach

Specjalizacje

oddział OIOM z możliwością przeprowadzania sztucznego oddychania (23 miejsca)

oddział dla osób z zaburzeniami orientacji (19 miejsc)

oddział dla chorych z porażeniem poprzecznym (12 miejsc)

ogółem 125 miejsc leczenia na 6 oddziałach

z tego 40 miejsc leczenia dla pacjentów z porażeniem poprzecznym (faza B,C)

do 70 miejsc leczeni w fazie C (kontynuacja rehabilitacji)

do 5 miejsc leczenia w fazie D (kontynuacja zabiegów leczniczych)

Centrum Leczenia porażenia poprzecznego  w Brandenburgii (do 40 miejsc)

Oddział dla osób z zaburzeniami orientacji (19 miejsc)

Oddział Rehabilitacji Medycznej dla chorych na epilepsję (do 30 miejsc)

Daty i fakty

Klinikę otwarto w roku 1996 – w tym miejscu od 1998 r.

Od 2008 roku jako Szpital Specjalistyczny objęty landowym planem ilości łóżek z 133 łóżkami planowymi

Obecnie 85 łóżek dla fazy C i D

OIOM z 23 łóżkami – wszystkie pomyślane jako łóżka z możliwością zastosowania sztucznego oddychania i wyposażone w odp. aparaturę

2 oddziały IMC z ogółem 27 w pełni wyposażonymi miejscami do obserwacji stanu chorych

Obecnie czas pobytu na leczeniu w klinice to 40 dni w fazie B

1000 przypadków rocznie na leczeniu wczesnorehabilitacyjnym

Jedyny ośrodek ambulatoryjny o specjalności neurourologicznej  w Brandenburgii

Wieloletnie doświadczenie  w weaningu pacjentów (odwyk od sztucznego oddychania)  

Uznane w Brandenburgii Centrum Leczenia Porażenia Poprzecznego

Centrum Leczenia Epilepsji w Brandenburgii