PODSTAWY CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Projekt programu „Międzynarodowe partnerstwa strategiczne”

Partnerzy: Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach – lider projektu, Politechnika w Beja (Portugalia), Wyższa Szkoła Ambis w Pradze (Czechy).

Autor i koordynator projektu: mgr Przemysław Szczepańczyk

Projekt ma na celu zapewnienie materiałów dydaktycznych dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego. Istniejące programy nauczania w szkołach wyższych obejmują różne przedmioty związane z bezpieczeństwem systemów informatycznych (np. „Bezpieczeństwo informacji”, „ryzyko i bezpieczeństwo informacji”, „bezpieczeństwo sprzętu IT, systemów i sieci” itp.). Rezultatem tego projektu będzie zestaw 6 modułów edukacyjnych zawierających wszystkie podstawowe informacje, których absolwent tej specjalizacji będzie potrzebował w przeciętnym miejscu pracy. 

Dzisiejszy absolwent studiów bezpieczeństwa wewnętrznego nie jest już ochroniarzem ani stróżem nocnym. Jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą zdolnym do rozpoznawania i radzenia sobie z wszelkiego rodzaju zagrożeniami. Obecnie najczęstszym i jednym z najbardziej niebezpiecznych dla organizacji jest zagrożenie bezpieczeństwa danych, które dziś oznaczają informacje biznesowe, pieniądze, bezpieczeństwo osobiste itp. Naszym celem nie jest szkolenie studentów w zakresie zaawansowanych technologii lub programowania, ale zapewnienie im wiedzy i umiejętności czyniące ich kompetentnymi strażnikami swoich instytucji, w pełnym znaczeniu słowa „strażnik”.

 Studenci poznają zagrożenia dla bezpieczeństwa systemów informatycznych i będą mogli rozpoznać, gdzie i kiedy mogą się one pojawić. Będą wiedzieć, jak postępować w przypadku podejrzanej działalności i jakich specjalistów poprosić o pomoc w rozwiązaniu problemu, jeśli potrzebna jest głębsza wiedza informatyczna. Przede wszystkim absolwenci będą mogli zapobiec większości ataków na systemy informatyczne swoich instytucji. „Ludzie pozostają najsłabszym ogniwem w łańcuchu bezpieczeństwa, a inwestowanie i rozwijanie kultury cyberbezpieczeństwa w organizacjach może zmniejszyć ryzyko związane z czynnikiem ludzkim, wpływając pozytywnie na wydajność i bezpieczeństwo, a jednocześnie ograniczając ryzyko finansowe.” (Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ( ENISA), „Kultura bezpieczeństwa cybernetycznego w organizacjach”, 2017). Zapobieganie będzie oznaczało codzienne dbanie o takie podstawy, jak odpowiednie hasła i terminową ich zmianę, zainstalowanie i ciągłe aktualizowanie najnowszego oprogramowania bezpieczeństwa komputerowego, odpowiedzialne korzystanie ze stron www i poczty. Absolwenci będą również odpowiedzialni za prawidłowe wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W większych organizacjach mogą to być ich jedyne obowiązki. W innych – jedne z wielu. W każdej organizacji ich wiedza i umiejętności z pewnością będą potrzebne.

 Ponadnarodowość projektu pozwoli uczestnikom na wymianę informacji prowadzącą do uniwersalizacji powstałych materiałów. Ponieważ przedmioty będą realizowane nie tylko w językach krajów partnerskich, ale także w języku angielskim, a jednocześnie będą w pełni dostępne za darmo online, łatwo je będzie dostosować również do potrzeb innych krajów.

 Innowacyjny charakter projektu polega na stworzeniu jednolitego, kompleksowego i kompletnego kursu mającego zastosowanie i obowiązującego we wszystkich krajach projektu, a także poza nimi. Autorzy wezmą pod uwagę istniejące materiały i częściowe szkolenia, a także istniejącą literaturę na ten temat, zwłaszcza. wyniki szeroko zakrojonych badań przeprowadzonych przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji.

 

Polska wersja kursu online


Kliknij obrazek

 

Strona główna