Wykładowca z Politechniki w Beja

Akademia Lipińskiego od lat blisko współpracuje z Politechniką w Beja, w Portugalii. Właśnie zakończyła się realizacja projektu „Podstawy cyberbezpieczeństwa” w którym ANS pełniła rolę autora i koordynatora a Politechnika w Beja – partnera i współautora materiałów dydaktycznych.

Dziś (17.06) odwiedził naszą uczelnię Profesor Rui Isidoro, pracownik naukowo – dydaktyczny Politechniki w Beja. Specjalizuje się on w zagadnieniach bezpieczeństwa i higieny pracy.

W Audytorium II wygłosił wykład na temat hałasu w miejscu pracy.

Pozytywna ocena naszego kursu

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ pozytywnie oceniła realizację naszego projektu „Cybersecurity Fundamentals” ( „Podstawy cyberbezpieczeństwa” ), zrealizowanego wspólnie z partnerami z Czech i Portugalii.

W ocenie eksperta Agencji:

„Tematykę opracowanych wyników należy uznać za istotną, biorąc pod uwagę powszechne wykorzystanie połączeń sieciowych w komunikacji pomiędzy organizacjami. Zachowanie standardów bezpieczeństwa sieci jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dlatego też tematykę i chęć stworzenia ujednoliconego kursu z zakresu cyberbezpieczeństwa należy uznać za bardzo istotną. Projekt został sprawnie zrealizowany z kilkoma rezultatami, tworzącymi spójną całość, w opracowanym kursie na platformie Moodle.”

Ekspert podkreślił m.in, że opracowane przez nas „gry i quizy … są oryginalne i mają innowacyjne funkcje.”

Każdy student Akademii Lipińskiego może skorzystać z kursu logując się na stronie: https://moodle.cybersecurity-fundamentals.eu/course/index.php?categoryid=2

Obejrzyj i wysłuchaj ciekawego wykładu „Cyberniebezpieczeństwo”, jaki wygłosił na naszej uczelni ekspert Prokuratorii Generalnej Portugalii i Interpolu prof. Rui Silva:

Kurs w Pradze

Po kursach w Pradze i Beja (Portugalia) w których nasi studenci uczestniczyli w ramach projektu „Cybersecurity Fundamentals”, następuje kontynuacja projektu „Safemedic. Bezpieczeństwo personelu medycznego w trudnych sytuacjach zawodowych”.

Praktyczny kurs z zakresu zapobiegania przemocy wobec pracowników opieki zdrowotnej oparty jest o zrealizowany wraz z partnerami z Czech, Cypru, Irlandii, Litwy i Słowenii kurs online, który znajduje się pod adresem https://moodle.safemedic.eu/?lang=pl

Dostęp do kursu online mają wszyscy studenci – wystarczy, że założą konto na platformie.

W związku z faktem, że czwarta część kursu dotyczy fizycznych metod samoobrony w warunkach placówek ochrony zdrowia, dziesięcioosobowa grupa studentów naszej Akademii wyjedzie w czerwcu na 5-dniowe szkolenie w Pradze pod okiem autora tego modułu – eksperta w dziedzinie samoobrony personelu medycznego (z uwzględnieniem praw pacjenta i starając się nie wyrządzić szkody agresorowi).

Przykład ćwiczenia:

Nasz projekt w Atenach

Na zaproszenie organizatorów (i na ich koszt) zaprezentowaliśmy nasz projekt „Safemedic” na spotkaniu w Atenach, zorganizowanym przez zespół unijnego projektu „VRHEALTHLEADERS – Wieloaspektowa platforma e-learningowa VR dla przyszłych liderów służby zdrowia”.

Spotkanie było okazją do nawiązania interesujących kontaktów z przedstawicielami europejskich uczelni kształcących przyszłych pracowników ochrony zdrowia oraz pozwoliło na zapoznanie się z ikursem dla przyszłych liderów instytucji opieki zdrowotnej, zrealizowanym przy użyciu najnowocześniejszych technologii (najlepszym narzędziem do korzystania z kursu są gogle Oculus).

Z platformą e-learningową VR HEALTH LEADERS można się zapoznać tutaj: VRHEALTHLEADERS.

Blisko 2 i pół tysiąca uczestników naszego kursu

Nasz kurs „Angielski pierwszego kontaktu dla pracowników ochrony zdrowia”, znajdujący się na internetowej platformie polskich szkół wyższych „Navoica” kończy 2022 rok z liczbą 2362 słuchaczy! Są to w zdecydowanej większości pracownicy ochrony zdrowia oraz studenci i pracownicy polskich uczelni medycznych. Rekordzistą odległości jest polski lekarz z Emiratu Dubaj.

Nasz kurs (w języku portugalskim) na Politechnice w Beja

Studenci Instituto Politécnico de Beja (Portugalia) już zaczęli korzystać z naszego kursu „Podstawy cyberbezpieczeństwa” – oczywiście w swoim ojczystym języku (poza tym przygotowaliśmy wersje w języku polskim, angielskim i czeskim). Na zdjęciu – studenci portugalskiej politechniki w trakcie rozwiązywania zadań opracowanej przez nas multimedialnej gry edukacyjnej.

„Podstawy cyberbezpieczeństwa” w ANS

Akademię Lipińskiego odwiedzili w grudniu goście z Czech i Portugalii – przedstawiciele uczelni uczestniczących w naszym projekcie „Podstawy cyberbezpieczeństwa”, m.in. prof. Rui Silva – ekspert portugalskiej Prokuratorii Generalnej i Interpolu (czwarty z lewej) oraz czeski ekspert ds. cyberbezpieczeństwa, doc.dr Jan Kolouch z uczelni Ambis w Pradze (trzeci z prawej). Realizacja projektu, którego autorem i koordynatorem jest mgr Przemysław Szczepańczyk (trzeci z lewej), zakończy się wraz z końcem 2022 roku.

Nowa edycja kursu „Angielski pierwszego kontaktu dla pracowników ochrony zdrowia”

Na e-learningowej platformie polskich szkół wyższych „Navoica” opublikowaliśmy nową edycję kursu „Angielski pierwszego kontaktu dla pracowników ochrony zdrowia”. Pierwsza jego edycja cieszyła się ogromną popularnością i zebrała doskonałe recenzje (patrz wcześniejsze informacje). Także uaktualniony i uzupełniony kurs zainteresował użytkowników platformy – w krótkim czasie zapisało się nań ponad trzystu słuchaczy.

Zapraszamy: https://navoica.pl/courses/course-v1:WSEPiNM+ANG-01+2022_2/about

Doskonała ocena naszego kursu

Na pierwszą edycję naszego kursu „Angielski pierwszego kontaktu dla pracowników ochrony zdrowia” opublikowanego na platformie „Navoica” zapisało się 1160 osób. Prawie wyłącznie są to pracownicy ochrony zdrowia oraz pracownicy i studenci uczelni medycznych. Ponadto uruchomiliśmy zamknięte kopie kursu dla studentów WSEPiNM. Na te kursy zapisało się 405 studentów.

Otrzymaliśmy już wyniki ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej przez operatora platformy (Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy). Wszystkie oceny są bardzo bliskie maksymalnej, pięciopunktowej. Na pytania dotyczące zadowolenia z różnych aspektów kursu nie padła ani jedna odpowiedź „niezadowolony/a”, odpowiedzi „zadowolony/a” było 141, „bardzo zadowolony/a”: 841.

Otwarta edycja kursu, po uzupełnieniu, wystartuje ponownie w październiku. Zamknięte kursy dla naszych studentów funkcjonują normalnie.

Więcej informacji o kursie: tutaj.

Bezpieczeństwo personelu medycznego – szkolenie online

Zespół koordynowanego przez naszą uczelnię projektu „Safemedic – bezpieczeństwo personelu medycznego w trudnych sytuacjach zawodowych” zaprosił wszystkich zainteresowanych na prezentację projektu i szkolenie w zakresie zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom w kontakcie z agresywnymi pacjentami. Całość odbyła się online, na platformie Zoom.
Obejrzyj nagrania ze szkolenia:

Szkolenie online - 18-21 października 2021

Program:

Wtorek 19.10.2021
13:00 – 13:45 Wykład: Psychology of aggression (mgr Eva Jansa, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Pradze)
14:00 – 14:45 Wykład: Aggression in psychiatry and health care (mgr Eva Jansa)

Środa 20.10.2021
10:00 – 10.45 Wykład (Dr Catrina Heffernan, Munster Technological University, Irlandia): Legal issues of medical personnel in dealing with aggressive or agitated patients.
11:00 – 12:00 Wykład (Dr Catrina Heffernan): c.d.
13:00 – 13:45 Wykład (Dr Catrina Heffernan): Risk Management.
14:00 – 14:45 Wykład (Dr Catrina Heffernan): c.d.

Czwartek 21.10.2021
09:30 – 12:00 Wykład interaktywny, praktyczne ćwiczenia (Dr Jaroslav Pekara, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Pradze)
12:00 – 12:45 dyskusja, podsumowanie, uwagi końcowe
Interaktywny wykład o modelowych przypadkach, scenki wideo i dyskusja o profilaktyce – co przewidywalne powinno być możliwe do uniknięcia!

Dr Jaroslav Pekara jest adiunktem i kierownikiem Zakładu Ratownictwa Medycznego w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Pradze. Uzyskał stopień doktora pielęgniarstwa na Wydziale Zdrowia i Nauk Społecznych praskiego Uniwersytetu Karola (temat: Zjawiska przemocy w pielęgniarstwie w Czechach). Jest aktywnym ratownikiem medycznym zatrudnionym w Ratownictwie Medycznym w Pradze. Przez ponad dekadę był zaangażowany w kilka projektów dotyczących zapobiegania przemocy w pielęgniarstwie i czeskim sektorze opieki zdrowotnej. Odpowiada za edukację studentów w Collegium Medicum w zakresie: komunikacji, przeciwdziałania przemocy, samoobrony. Prowadzi zajęcia symulacyjne w zakresie radzenia sobie z przemocowymi zachowaniami pacjentów i/lub ich bliskich. Jest członkiem European Violence in Psychiatry Research Group.

Dr Catrina Heffernan jest wykładowcą na Munster Technological University w Irlandii. Jej niedawna rola jako kierownika programu obejmowała współpracę i negocjacje z uczelniami medycznymi w Republice Irlandii w celu pomyślnego opracowania wspólnego zestawu mieszanych programów podyplomowych dostępnych dla pielęgniarek w irlandzkich szkołach wyższych.
Wcześniej zajmowała stanowiska w Irlandii, Wielkiej Brytanii i USA. Pracuje nad wieloma projektami partnerstw strategicznych KA2, z organizacjami z różnych krajów europejskich, które współpracują ze sobą, aby rozwijać, dzielić się wiedzą i przekazywać najlepsze praktyki i innowacyjne podejścia w obszarze edukacji i opieki zdrowotnej. Dzielenie się doświadczeniem i wiedzą w różnych krajach zapewniło jej wyjątkową wizję pielęgniarstwa i opieki zdrowotnej z perspektywy globalnej.
Jej wkład w zawód pielęgniarki jest widoczny w członkostwie w radach krajowych i regionalnych. Obecnie jest członkiem Komisji Rejestracyjnej Nursing and Midwifery Board of Ireland (NMBI), ICN Advanced Practice group, National Consortium Steering Committee, All Ireland Careful Nursing Steering Group, Ireland African Alliance, National Acute Care group, oraz Sigma Theta Tau International / Mu Delta Chapter Nursing.

mgr Eva Jansa jest psychologiem, pracownikiem naukowo – dydaktycznym Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Pradze. Pełni tam również funkcję uczelnianego koordynatora programu Erasmus+.

Pielęgniarstwo plus

Za sprawą najpierw Komisji Europejskiej a potem partii rządzącej modne stało się dodawanie znaku plusa tam, gdzie – przynajmniej z założenia – dzieje się coś wykraczającego ponad standard. Skorzystamy z tego znaku, aby opowiedzieć o niektórych ponadstandardowych cechach kierunku Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

Standard – to doskonała kadra i nauczanie na poziomie od lat dobrze ocenianym przez państwowe instytucje kontrolujące. Ponad standard wybiega piękne, futurystycznie wręcz wyposażone Centrum Symulacji Medycznej, czyli szpital, w którym rolę pacjentów pełnią fantomy – roboty naśladujące wiele funkcji człowieka.

Zupełnie poza standardami, w dobrym znaczeniu tych słów, plasują się specjalne kursy przygotowane przez uczelnię na użytek przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy. Pisaliśmy już o uruchomieniu na platformie e-learningowej „Navoica”, urządzonej decyzją Ministerstwa Nauki i Edukacji, kursu „Angielski pierwszego kontaktu z pacjentem”. Dzięki niemu studenci WSEPiNM mogą uczyć się w pełni praktycznego języka, który pozwoli im skomunikować się z angielskojęzycznym pacjentem w różnych sprawach – od rejestracji poprzez wywiad na temat choroby, po rozmaite badania. Kurs podoba się lektorom i studentom, którzy doceniają m.in. dużą liczbę materiałów audio w wykonaniu angielskich i amerykańskich native speakers. Pozwala to nabrać wprawy w rozumieniu, co angielskojęzyczny pacjent ma nam do powiedzenia. Kurs ma także wersję otwartą, dostępną nieodpłatnie dla wszystkich chętnych. Jego popularność świadczy o tym, jak bardzo polskim pracownikom ochrony zdrowia był potrzebny: w krótkim czasie zapisało się nań prawie 800 osób z całej Polski, uczelniane świadectwa ukończenia kursu wydano już prawie 200 z nich. Chętnych do nauki co dzień przybywa. Wielu kieruje do autorów zapytania o uczelnię, co świadczy, że są zainteresowani nauką nie tylko angielskiego w WSEPiNM.

Nowością wprowadzaną od przyszłego roku akademickiego będzie opcjonalny kurs postępowania z pacjentami agresywnymi i pobudzonymi. Pracownicy ochrony zdrowia są niestety często narażeni na agresywne działania osób, którym niosą pomoc – wciąż słyszymy informacje na ten temat. Do SOR trafiają pacjenci pijani, pod wpływem środków odurzających, czy też po prostu nie całkiem świadomi i zdezorientowani. W trosce o swoich studentów – przyszłych pracowników SOR czy Pogotowia Ratunkowego uczelnia przygotowała projekt „Safemedic – osobiste bezpieczeństwo personelu medycznego w trudnych sytuacjach zawodowych”. Do projektu zaproszono uczelnie z Czech, Irlandii, Litwy i Słowenii oraz światową organizację szkolenia kadr medycznych INHWE, z siedzibą w Barcelonie. Powstały w wyniku projektu kurs obejmuje cały kompleks zagadnień – od antropologii, psychologii i prawa poprzez sztukę negocjacji, po praktyczne ćwiczenia z unikania fizycznego ataku i obezwładniania agresywnego pacjenta w sposób nie czyniący mu krzywdy. Praca nad kursem (w językach: polskim, angielskim, czeskim, litewskim, słoweńskim i włoskim) dobiega już końca. Na serwerach uczelni znalazły się gigabajty materiałów: wykłady i prezentacje oraz krótkie filmy przedstawiające sposób postępowania w niebezpiecznych sytuacjach, przygotowane przez kadrę i studentów uczelni medycznej w Pradze. Przyszli instruktorzy przeszli specjalistyczne szkolenie w Słowenii. Uczelnia ma nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna pozwoli zrealizować praktyczne szkolenie dla sporej grupy studentów w Pradze.

Program nauczania na kierunku Pielęgniarstwo jest taki sam na wszystkich uczelniach w kraju. Te i inne „plusy” służą temu, aby studia na tym kierunku na WSEPiNM nabrały unikatowego charakteru.

Duże zainteresowanie naszym kursem

Nasz kurs „Angielski pierwszego kontaktu dla pracowników ochrony zdrowia” umieszczony na e-learningowej platformie polskich uczelni „Navoica” cieszy się dużym powodzeniem. Uczestniczy w nim już prawie 800 osób z całej Polski – pracownicy szpitali, pogotowia ratunkowego, placówek podstawowej opieki zdrowotnej, a także pracownicy i studenci uczelni medycznych. Blisko 200 z nich otrzymało już wystawione przez naszą uczelnię świadectwa pomyślnego ukończenia kursu.

Z kursu korzystają oczywiście także nasi studenci kierunku Pielęgniarstwo. Specjalnie dla nich operator platformy, którym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, uruchomił 4 kopie kursu, niedostępne dla osób spoza naszej uczelni.

Nasz kurs został opublikowany na platformie „Navoica”

Kurs „Angielski pierwszego kontaktu z pacjentem dla pracowników ochrony zdrowia” został właśnie opublikowany na platformie „Navoica”.

„Navoica” to utworzona decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólna platforma e-learningowa polskich uczelni. W pierwszym etapie do realizacji skierowano ok. 50 kursów, w tym zaproponowany przez naszą uczelnię, oznaczony na platformie symbolem ANG-1.

Po roku pracy, dnia 8 grudnia 2020 r. o godz. 8:00 nasz kurs został opublikowany na platformie „Navoica”. Jest ogólnodostępny, bezpłatny, można go realizować we własnym tempie, może też być elementem lektoratu.

Podstawową zaletą kursu jest jego praktyczność: nauczymy się dzięki niemu tych zdań, zwrotów i słów, które potrzebne będą każdemu pracownikowi ochrony zdrowia, który znajdzie się w sytuacji pierwszego kontaktu z pacjentem angielskojęzycznym. Najczęściej będzie to zapewne pacjent dla którego angielski nie jest językiem ojczystym, co zmusza do zachowania szczególnej uwagi np. przy informacjach zawierających liczebniki (mała różnica w wymowie 15 i 50 może skutkować poważnymi konsekwencjami w razie pomyłki).

Zapraszamy na kurs przede wszystkim przyszłych i obecnych ratowników medycznych, pielęgniarki i pielęgniarzy. Kliknijcie tutaj.