Blisko 2 i pół tysiąca uczestników naszego kursu

Nasz kurs „Angielski pierwszego kontaktu dla pracowników ochrony zdrowia”, znajdujący się na internetowej platformie polskich szkół wyższych „Navoica” kończy 2022 rok z liczbą 2362 słuchaczy! Są to w zdecydowanej większości pracownicy ochrony zdrowia oraz studenci i pracownicy polskich uczelni medycznych. Rekordzistą odległości jest polski lekarz z Emiratu Dubaj.

Nasz kurs (w języku portugalskim) na Politechnice w Beja

Studenci Instituto Politécnico de Beja (Portugalia) już zaczęli korzystać z naszego kursu „Podstawy cyberbezpieczeństwa” – oczywiście w swoim ojczystym języku (poza tym przygotowaliśmy wersje w języku polskim, angielskim i czeskim). Na zdjęciu – studenci portugalskiej politechniki w trakcie rozwiązywania zadań opracowanej przez nas multimedialnej gry edukacyjnej.

„Podstawy cyberbezpieczeństwa” w ANS

Akademię Lipińskiego odwiedzili w grudniu goście z Czech i Portugalii – przedstawiciele uczelni uczestniczących w naszym projekcie „Podstawy cyberbezpieczeństwa”, m.in. prof. Rui Silva – ekspert portugalskiej Prokuratorii Generalnej i Interpolu (czwarty z lewej) oraz czeski ekspert ds. cyberbezpieczeństwa, doc.dr Jan Kolouch z uczelni Ambis w Pradze (trzeci z prawej). Realizacja projektu, którego autorem i koordynatorem jest mgr Przemysław Szczepańczyk (trzeci z lewej), zakończy się wraz z końcem 2022 roku.